Słowniczek parametrów głośnika dynamicznego

follow site Fs – częstotliwość rezonansowa głośnika (układu drgającego). Częstotliwość rezonansu fs [Hz] jest częstotliwością, przy której impedancja głośnika osiąga swoje pierwsze maksimum. Czyli jest to częstotliwość, przy której napięcie na głośniku jest najwyższe.
Zależy ona od podatności zawieszeń membrany głośnika niezabudowanego oraz od masy układu drgającego w skład którego wchodzi: masa membrany, masa cewki, masa części zawieszeń membrany oraz masa „przyklejonego” do membrany powietrza.  Z tego względu, że parametr Fs jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka wymienionych wyżej mas, by zmniejszyć częstotliwość rezonansową trzeba zwiększyć masę drgającą lub podatność zawieszenia membrany.

Częstotliwość rezonansowa bardzo silnie wpływa na dolną częstotliwość graniczną głośnika, stąd ten parametr jest niższy w przypadku głośników niskotonowych niż średniotonowych.

get link VAS – objętość ekwiwalentna lub równoważna objętość powietrza, podawana w litrach. Jest to objętość zastępcza obliczana jest na podstawie powierzchni membrany i podatności zawieszeń. Przyjmując, że głośnik ma VAS = 50 litrów, to podatność zawieszeń jest taka sama, jak dla 50 litrów zamkniętej objętości powietrza, która oddziaływuje na membranę o takiej samej powierzchni.

https://nepomak.org/?n=can-I-buy-antibiotics-in-USA Qts – dobroć całkowita określana wzorem: Qts=(Qms*Qes)/(Qms+Qes). Na podstawie tego parametru, w połączeniu z Fs i VAS, możemy określić charakterystykę częstotliwościową głośnika oraz drgania układu w zakresie niskich częstotliwości.

https://nepomak.org/?n=buy-antibiotics-online-from-Canada Qms – dobroć mechaniczna, czyli tarcie występujące na górnym zawieszeniu oraz resorze, im ono mniejsze tym głośnik ma większe predyspozycje do dużych wychyleń.

http://actiononaccess.org/?c=ciprofloxacin-cheap-UK Qes – dobroć elektryczna, tóra opisuje tłumienie drgań spowodowane efektem sprzężenia elektromechanicznego.

enter site Sd – powierzchnia membrany głośnika, która przyczynia się do promieniowania dźwięku. Oblicza się ją jako sumę powierzchnia membrany oraz połowę powierzchni zawieszenia i jest podawana w cm2.

source link Mms – to masa układu drgającego głośnika (cewka, zawieszenia, membrana), wielkość wyrażona w kg. Im mniejsza masa tym lepsze praca w zakresie średnich tonów i analogicznie w przypadku masy większej – lepszy bas.

tetracycline buy online UK Cms – podatność zawieszeń membrany i cewki, mierzona w m/N, wskazuje, jak sztywno zawieszona jest mebrana. Im większa podatność, tym bardziej elastyczne jest zawieszenie membrany.

http://actiononaccess.org/?c=buy-bactrim-480mg-UK Rms – rezystancja mechaniczna (zwana także współczynnikiem strat mechanicznych) jest wielkością określającą straty spowodowanyme tarciem wewnętrznym w zawieszeniach membrany głośnika, wielkość wyrażona w kg/s

amoxil cheap UK Re – rezystancja szeregowa, wielkość wyrażona w Ohmach. To wielkość definiująca rezystancję cewki głośnika.

go to site Bl – współczynnik siły będący iloczynem indukcji w szczelinie i długości uzwojenia pozostającej w szczelinie, wielkość wyrażona w T*m. Na podstawie stałej Bl można bezpośrednio wnioskować o sile napędu, która działa na cewkę drgającą.  Jeśli stała BI jest za duża, może mieć to następstwa w postaci zbyt słabego odtwarzania basów. Zbyt mała wartość BI powoduje przesadnie duży rezonans własny i słabe odtwarzanie impulsów przy niskich tonach.

see url B – indukcja magnetyczna, mierzona w teslach, oznacza siłę pola magnetycznego w szczelinie powietrznej. Właśnie indukcja, a nie objętość czy waga magnesu, jest oznaką jakości przetwornika.

http://actiononaccess.org/?c=where-can-I-buy-antibiotics-in-Los-Angeles Le – indukcyjność cewki drgającej głośnika, wielkość wyrażona w mH. Nie mylić z indukcją magnetyczną mierzoną w teslach.

buy azithromycin online Zurich Xmax – maksymalne wychylenie liniowe głośnika (amplituda), najczęściej podawane w milimetrach.

buy augmentin in Ras Al Khaimah UAE Vd – wychylenie objętościowe (wyrażone w litrach) jest iloczynem Sd i Xmax,

Z – impedancja znamionowa głośnika wyrażona w Ohmach, najczęściej spotykane to 4 i 8 Ohm. Norma podaje, że w zakresie użytecznej pracy impedancja nie powinna być mniejsza o więcej niż 20% od impedancji znamionowej. Minimalna dopuszczalna impedancja wynosi więc w głośnikach 4-omowych – 3,2 Ω, zaś w głośnikach 8-omowych – 6,4 Ω.

SPL – efektywność głośnika wyrażona w dB/W/m.

Pe – jest to moc znamionowa jaką głośnik może przyjmować w pracy ciągłej, mierzona w watach. I to w zależności od użytej normy: wg DIN45-573 jest to: sygnał 1 min włączony, 2 min wyłączony przez 5 minut. Zaś wg IEC 268-5 do głośnika doprowadzony jest sygnał 100 godzinny. Z tego powodu głośnik może mieć różną moc znamionową w zależności od normy w której został mierzony.

Współczynnik EBP (Efficiency Bandwidth Product) to wartość obliczana według wzoru: EBP = Fs / Qes, która decyduje o rodzaju obudowy. Jeśli jest większy niż 50 to głośnik stosuje się do obudowy bass-reflex lub band-pass 6-rzędu. Zaś gdy wynosi on mniej niż 50 to zalecany jest do obudowy zamkniętej lub band-pass 4-rzędu.