Nagłośnienie w domu

Nagłośnienie w domu to przede wszystkim zestawy głośnikowe, potocznie zwanymi kolumnami, oraz wzmacniacz wraz ze źródłem dźwięku, np. odtwarzaczem płyt CD.

Zestawy głośnikowe

Najważniejszą cechą każdej kolumny jest jej moc, podawana w watach (W). Im wyższa moc, tym głośniejszy dźwięk wydobywa się z kolumny. Ogólnie przyjmuje się zasadę, że im większe pomieszczenie na kino domowe, tym większą moc powinny mieć kolumny. Moc ma wpływ nie tylko na głośność, lecz również na głębię, dynamikę i czystość uzyskanego dźwięku.
Kolumny charakteryzują dwie wartości dotyczące mocy: moc znamionowa RMS (RMS – Root Mean Square) i moc muzyczna.
Moc znamionowa RMS określa moc, z jaką emitowany będzie czysty dźwięk przez długi czas, przy zniekształceniach, które nie przekraczają określonego poziomu, na przykład 1%. Moc muzyczna to maksymalna moc osiągana podczas krótkiej chwili, na przykład 1 sekundy. Ważniejszy jest pierwszy parametr, ponieważ mówi o możliwościach kolumn podczas korzystania z nich przez długi okres. Dlatego ta wartość zawsze jest niższa.
Trudno jest jednoznacznie określić, jaka wartość mocy znamionowej RMS jest optymalna dla nagłośnienia domu o określonej powierzchni, ponieważ jest ona również zależna od mocy wykorzystywanego amplitunera, akustyki pomieszczenia, efektywności kolumn i sposobu ich rozstawienia. Przyjmuje się, że w przypadku pomieszczenia o powierzchni 20 m2 powinno wystarczyć pięć kolumn o mocy znamionowej RMS 80 W każda (5 x 80W). Pamiętaj jednak, że na jakość otrzymanego efektu mają wpływ różne dodatkowe zmienne.
Warto wiedzieć, że wartości mocy znamionowej RMS i muzycznej są określane przez każdego z producentów przy zastosowaniu innych warunków pomiaru. Dlatego parametry te pozwalają przede wszystkim na dokładne porównanie różnych urządzeń tego samego producenta.
Każda kolumna może być ekranowana magnetycznie. Ale ma to znaczenie jedynie przy telewizorach kineskopowych.

Skuteczność kolumn mówi o tym, jaki będzie poziom głośności dźwięku (mierzony zgodnie z normami w odległości 1 metra od kolumny), który wytwarzają przy pokrętle głośności w amplitunerze ustawionym na tym samym poziomie. W uproszczeniu można przyjąć, że informuje ona o tym, jak sprawnie kolumna przetwarza dostarczoną z amplitunera moc na głośność dźwięku. Parametr ten zazwyczaj zawiera się w granicach 82- 98 dB. Im wyższa skuteczność, tym nagłośnienie w domu zagra głośniej. Im niższa skuteczność, tym więcej mocy potrzeba do uzyskania określonej głośności. W typowych warunkach, przy średniej wielkości pokoju, przy wykorzystaniu wzmacniacza o mocy około 30W, skuteczności rzędu 88-90dB jest zadowalająca. Pamiętaj, że wybierając kolumny o niskiej skuteczności (np. 82 dB) powinieneś posiadać amplituner o wysokiej mocy znamionowej RMS.

Pasmo przenoszenia kolumn jest to zakres tonów (częstotliwości dźwięku), jaki jest w stanie wyemitować kolumna. Górna wartość pasma przenoszenia z reguły osiąga granicę 20kHz (a więc górną granicę pasma słyszanego przez człowieka). Różnica pomiędzy kolumną o paśmie rozpoczynającym się od 40Hz, a taką, której pasmo rozpoczyna się od 60Hz, jest znaczna i odczuwalna, ponieważ im niższe częstotliwości przenosi kolumna, tym dźwięk przez nią emitowany jest pełniejszy.
Jeżeli nagłośnienie w domu będzie składało się również z subwoofera, zwróć szczególną uwagę na dolną granicę pasma przenoszenia kolumn przednich zestawu, wartość ta powinna być możliwie najniższa.

Zwróć także uwagę na rodzaj kolumn, czy są podłogowe, czy półkowe. Kolumny podłogowe z reguły mają większa moc niż kolumny półkowe, ale wymagają więcej przestrzeni na ich ustawienie. Kolumny półkowe z kolei możesz postawić na meblach lub powiesić na ścianie.

Należy podkreślić, że nagłośnienie w domu zależy wyłącznie od nas samych. Zatem przed zakupem warto dokładnie przemyśleć co będzie jego największym atutem.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *